Uchwała nr 3/V/KKR/2019 z dnia 28.03.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2018 roku Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019

Uchwała nr 3/V/KKR/2019
z dnia 28.03.2019 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2018 roku

 


Na podstawie § 35 pkt 1 ust 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:
 

  1. Urszula Kallik - Przewodnicząca
  2. Konrad Włodarczyk -    Z-ca Przewodniczącej
  3. Danuta Prażmowska-Sobota - Sekretarz
  4. Leszek Boguta - członek
  5. Krzysztof Ciuńczyk - członek
  6. Anna Ficner - członek
  7. Tadeusz Miksa - członek
  8. Jarosław Suchora - członek


 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego przyjmują protokół z kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2018 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019