Uchwała nr 2/V/KKR/2019 z dnia 23.01.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019

Uchwała nr 2/V/KKR/2019
z dnia 23.01.2019 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych
Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaDziałając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Prof. dr hab. inż.  Zygmuntowi Meyerowi – nr członkowski ZAP/BO/0197/09§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2019