Uchwała nr 32/V/KKR/2020 z dnia 27.08.2020 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 04 września 2020

Uchwała nr 32/V/KKR/2020

z dnia  27.08.2020 r.

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej

                                                             Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                    

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Występuje się z wnioskiem do XX Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

  • mgr inż. Dariuszowi Karolakowi ( numer członkowski MAZ/BO/1075/04)

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.