Uchwała nr 17/V/KKR/2020 z dnia 30.03.2020 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie protokołu kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB za 2019 rok Drukuj
środa, 22 kwietnia 2020

Uchwała nr 17/V/KKR/2020

z dnia 30.03.2020 r.

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie protokołu kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB za 2019 rok
 

na podstawie § 9 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby Polskiej Izby inżynierów Budownictwa za 2019 rok wraz z zaleceniem i wnioskiem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Poprawiony: środa, 22 kwietnia 2020