Uchwała nr 16/V/KKR/2019 z dnia 10.12.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 18 grudnia 2019

 

Uchwała nr 16/V/KKR/2019

z dnia 10.12.2019 r.

 

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych

                                       Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa        

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r., zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

 

  • mgr inż. Annie Dąbrowskiej - Laskoś o numerze członkowskim PDK/BO/0114/01

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 18 grudnia 2019