Uchwała nr 11/V/KKR/2019 z dnia 16.04.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansoweg Drukuj
środa, 15 maja 2019

Uchwała nr 11/V/KKR/2019
z dnia 16.04.2019 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowegoZgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w związku z § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:
 

  1. Urszula Kallik - Przewodnicząca
  2. Konrad Włodarczyk -    Z-ca Przewodniczącej
  3. Danuta Prażmowska-Sobota - Sekretarz
  4. Leszek Boguta - członek
  5. Anna Ficner - członek
  6. Tadeusz Miksa - członek
  7. Jarosław Suchora - członek
  8. Jerzy Witczak - członek

Podjęli następującą uchwałę:


KKR wnosi do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres 2018 roku i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019