Uchwała nr 57/IV/KKR/2018 z dnia 04.06.2018 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 05 kwietnia 2019

Uchwała nr 57/IV/KKR/2018
z dnia 04.06.2018 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 


Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobie:

mgr inż. Krystyna Trojan – nr członkowski SLK/BO/2452/01§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2019