Uchwała nr 50/IV/KKR/2018 z dnia 23.02.2018 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo Drukuj
wtorek, 27 lutego 2018

Uchwała nr 50/IV/KKR/2018
z dnia 23.02.2018 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku

 

Na podstawie § 35 pkt 1 ust 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
  2. Urszula Kallik - Wiceprzewodnicząca
  3. Ewa Barcicka - Sekretarz
  4. Zdzisław Baranowski - członek
  5. Anna Ficner - członek
  6. Urszula Jakubowska - członek
  7. Mirosława Ogorzelec - członek
  8. Kazimierz Ślusarczyk - członek

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie prawidłowości działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku przyjmują następujące wnioski:

 

Wnioski:

  1. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KROZ przy zachowaniu trybu postępowania KROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budow oraz zasadami gospodarki finansowej nictwie, obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej.
  2. Obsługa administracyjno-finansowa KROZ prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.
Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018