Uchwała nr 47/IV/KKR/2018 z dnia 23.02.2018 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej I Drukuj
wtorek, 27 lutego 2018

Uchwała nr 47/IV/KKR/2018
z dnia 23.02.2018 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2017 rokuNa podstawie § 35 pkt 1 ust 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
 2. Ewa Barcicka - Sekretarz
 3. Zdzisław Baranowski - członek
 4. Anna Ficner - członek
 5. Tadeusz Gałązka - członek
 6. Mirosława Ogorzelec - członek
 7. Kazimierz Ślusarczyk - członek

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB przyjmują następujące wnioski:

 

Wnioski:

 1. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że w 2017 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
 2. Dokonywanie zakupów, ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia niskocennego oraz likwidacja i kasacja środków zużytych dokonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem (ustawy, rozporządzenia) oraz uchwałami PIIB.
 3. Pod względem formalnym dokumentacja jest kompletna uporządkowana i prowadzona z należytą starannością.
 4. Kontrola majątku przeprowadzona przez KKR wykazała, że zarządzanie majątkiem Krajowej Izby przez Krajową Radę PIIB jest prawidłowe.
Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018