Uchwała nr 41/IV/KKR/2017 z dnia 25.04.2017 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Drukuj
piątek, 12 maja 2017

Uchwała nr 41/IV/KKR/2017
z dnia 25.04.2017 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego

 

Zgodnie z art. 23 pkt 1) ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
  2. Ewa Barcicka - Sekretarz
  3. Zdzisław Baranowski - członek
  4. Anna Ficner - członek
  5. Tadeusz Gałązka - członek
  6. Urszula Jakubowska - członek
  7. Mirosława Ogorzelec - członek
  8. Kazimierz Ślusarczyk - członek


Podjęli następującą uchwałę:

KKR wnosi do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres 2016 roku i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Poprawiony: piątek, 12 maja 2017