Uchwała nr 24/IV/KKR/2016 z dnia 31.03.2016 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Drukuj
wtorek, 12 kwietnia 2016

Uchwała nr 24/IV/KKR/2016
z dnia 31.03.2016 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 roku

 

Na podstawie § 35 pkt 1 ust 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
 2. Urszula Kallik - Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Barcicka - Sekretarz
 4. Zdzisław Baranowski - członek
 5. Anna Ficner - członek
 6. Tadeusz Gałązka - członek
 7. Urszula Jakubowska - członek
 8. Mirosława Ogorzelec - członek
 9. Kazimierz Ślusarczyk - członek


po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie prawidłowości działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 roku przyjmują następujące wnioski:

Wnioski:

 1. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2015 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Obsługa administracyjno-finansowa KSD prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.
Poprawiony: wtorek, 10 maja 2016