Uchwała nr 24/III/KKR/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 11 czerwca 2014

Uchwała nr 24/III/KKR/2014
Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Andrzejowi Mikołajczakowi                              WKP/IS/3291/01

(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                    (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

 

- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w III kadencji

- Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB w IV kadencji

- Delegat na Zjazd Krajowy I, II, III i IV kadencji

- Delegat na Zjazd Okręgowy I, II, III i IV kadencji

- Członek Okręgowej Rady WOIIB w III kadencji

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.