Uchwała nr 21/III/KKR/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
czwartek, 22 maja 2014

Uchwała nr 21/III/KKR/2014
Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Zbigniewowi Szcześniakowi               LUB/BO/3612/02

(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)         (nr członkowski)

 

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

- Delegat na Zjazd Krajowy III i IV kadencji

- Członek Okręgowej Rady LOIIB w III kadencji

- Sekretarz Okręgowej Rady w II kadencji

- Przewodniczący Zespołu ds. prawno – regulaminowych LOIIB

- Członek Komisji Prawno – Regulaminowej PIIB

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.