Uchwała nr 18/III/KKR/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
czwartek, 22 maja 2014

Uchwała nr 18/III/KKR/2014
Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

mgr inż. Gabrieli Przystał                                                                    MAP/IS/0231/04

(tytuł zawodowy)    (imię i nazwisko)                                               (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

- Delegat na Zjazd Krajowy II, III i IV kadencji

- Członek Okręgowej Rady II i III kadencji

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 22 maja 2014