Uchwała nr 16/III/KKR/2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drukuj
czwartek, 22 maja 2014

Uchwała nr 16/III/KKR/2014

z dnia 06.05.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
  2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca
  3. Leonard Szczygielski - Sekretarz
  4. Urszula Kallik - członek
  5. Janusz Komorowski - członek
  6. Kazimierz Owedyk - członek
  7. Kazimierz Ślusarczyk - członek

 

Podjęli następującą uchwałę:

 

KKR wnosi do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres 2013 roku i podjęcie uchwały podziału wyniku finansowego.

Poprawiony: czwartek, 22 maja 2014