Uchwała nr 12/III/KKR/2014 z dnia 08.04.2014 r.w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014

Uchwała nr 12/III/KKR/2014
z dnia 08.04.2014 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej  kontroli z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

  1. Tadeusz Durak                                            - Przewodniczący
  2. Leonard Szczygielski                                  - Sekretarz
  3. Urszula Kallik                                               - członek
  4. Janusz Komorowski                                    - członek
  5. Kazimierz Owedyk                                      - członek
  6. Paweł Piotrowiak                                        - członek
  7. Kazimierz Ślusarczyk                                  - członek

 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przyjmują wnioski pokontrolne:

 

Wnioski:

  1. Zespół Kontrolny KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2013 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej  w  budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Obsługa administracyjno-finansowa KSD prowadzona była przez Biuro KIIB poprawnie.
Poprawiony: wtorek, 10 maja 2016