Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały KKR > 2013 > Uchwała nr 28/III/KKR/2013 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 5.12.2013 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z doraźnej kontroli działalności PIIB w zakresie realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Regulamin KKR
Terminarz posiedzeń KKR
Uchwały KKR
Uchwała nr 28/III/KKR/2013 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 5.12.2013 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z doraźnej kontroli działalności PIIB w zakresie realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby PDF Drukuj Email
środa, 29 stycznia 2014

Uchwała nr 28/III/KKR/2013

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 5.12.2013 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z doraźnej kontroli

działalności PIIB w zakresie realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby

 

 

 

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący

  2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca

  3. Leonard Szczygielski - sekretarz

  4. Urszula Kallik - członek

  5. Janusz Komorowski - członek

  6. Kazimierz Owedyk - członek

  7. Paweł Piotrowiak - członek

  8. Kazimierz Ślusarczyk - członek

 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie realizacji odpowiedzialności cywilnej członków Izby przyjmują następujące ustalenia i wnioski:

 

Ustalenia:


1. Umowa generalna i umowa o współpracy PIIB z Ergo Hestią są realizowane przez Biuro Krajowej Rady – Sekcję ds. ubezpieczeń i informatyzacji prawidłowo. Poprzez system informatyczny BUDINFO terminowo są rejestrowane wpłaty na OC członków izby, miesięcznie są generowane aktualne wykazy ubezpieczonych członków, kwartalnie przekazywane są dla Ergo Hestii składki na OC gromadzone przez Izbę.

2. Pracownicy Biura na bieżąco:

a) udzielają członkom Izby informacji dotyczącej zakresu ubezpieczenia OC określonej w umowie generalnej, prawidłowego kwalifikowania powstałej szkody;

b) udzielają ubezpieczycielowi informacji odnośnie zakresu posiadanych przez członka samorządu uprawnień zawodowych, okresu ubezpieczeń oraz danych   identyfikacyjnych.

3. Polska Izba Inżynierów Budownictwa na prośbę członka Izby w szczególnie trudnych przypadkach udziela nieodpłatnie porad i opinii prawnych poprzez kancelarie prawne obsługujące Izbę.

4. Zespół stwierdza, że w pełnym zakresie realizowane są wzajemne zobowiązania PIIB i Ergo Hestii określone w § 2 i 3 umowy o współpracy.

5. Na zadania realizowane przez Biuro Krajowej Rady na rzecz Ergo Hestii określone w § 3 pkt 1 umowy, Biuro otrzymuje 8% środków finansowych ze składek. Miesięcznie środki te zasilają budżet Krajowej Rady i są wystarczające na pokrycie kosztów ponoszonych przez Biuro Krajowej Rady dla wykonywania zadań na rzecz Ergo Hestii określonych w umowie generalnej.

6. Dodatkowe środki dla wspierania działalności statutowej w zakresie promocji wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej, określone w umowie o współpracy w § 5 pkt 1.4 na kwotę 100 tysięcy złotych są dysponowane przez Ergo Hestię na wniosek kierownictwa Krajowej Rady.

 

Wniosek:

1. Krajowa Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do działalności Krajowej Rady PIIB w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby.

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa