Uchwała nr 12/III/KKR/2013 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17.04.2013 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 06 maja 2013

Uchwała nr 12/III/KKR/2013

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 17.04.2013 r.

 

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

 

mgr inż. Marii Mleczko - Król OPL/BD/0006/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

 

- Delegat na Zjazd Krajowy I, II i III kadencji

- Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego I, II i III kadencji

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.