Uchwała nr 6/III/KKR/2013 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 14.03.2013 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 25 marca 2013

Uchwała nr 6/III/KKR/2013

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 14.03.2013 r.

 

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

 

inż. Tadeuszowi Cichoszowi LUB/BO/2883/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

- Delegat na Zjazd Krajowy

- Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.