Uchwała nr 43/III/KKR/2012 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 29.08.2012 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
wtorek, 04 września 2012

Uchwała nr 43/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 29.08.2012 r.

 

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

 

mgr inż. Annie Adamkiewicz WAM/IS/0010/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

- Wiceprzewodnicząca Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB w I i II kadencji

- Przewodnicząca Komisji Etyki Warmińsko-Mazurskiej OIIB w I i II kadencji

- Członek Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB

- Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

- Delegat na Krajowe Zjazdy PIIB w III kadencji

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.