Uchwała nr 28/III/KKR/2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2011 Drukuj
środa, 09 maja 2012

Uchwała nr 28/III/KKR/2012

z dnia 08.05.2012 r.

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2011

 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR
w składzie:

 

 

1. Tadeusz Durak - przewodniczący

2. Ewa Barcicka - wiceprzewodnicząca

3. Urszula Kallik - sekretarz

4. Grzegorz Kokociński - członek

5. Janusz Komorowski - członek

6. Kazimierz Owedyk - członek

7. Paweł Piotrowiak - członek

8. Kazimierz Ślusarczyk - członek

9. Leonard Szczygielski - członek

 

Podjęli następującą uchwałę:

 

  1. KKR występuje z wnioskiem do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za okres sprawozdawczy
    od 01.01. – 31.12.2011 r.

  2. KKR wnosi do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres 2011 roku i  podjęcie uchwały podziału wyniku finansowego.