Uchwała nr 26/III/KKR/2012 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 19.04.2012R. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
wtorek, 24 kwietnia 2012

Uchwała nr 26/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 19.04.2012R.

 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

 

mgr inż. Leszkowi Kaczmarczykowi PDK/IS/0991/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

- Delegat na Zjazdy Krajowe

- Sekretarz Rady Podkarpackiej OIIB

- Redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB”

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.