Uchwała nr 14/III/KKR/2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2012

Uchwała nr 14/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 16.03.2012R.

 

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

 

inż. Karolowi Markowi Jurkowskiemu PDL/IE/0560/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

- Delegat na Zjazd Krajowy

- Sekretarz Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2012