Uchwała nr 51/III/KKR/11 z dnia 25.08.2011r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 07 września 2011

Uchwała nr 51/III/KKR/11

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 25.08.2011R.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

mgr inż. Elżbiecie Nowickiej-Słowik                                    SLK/BO/3077/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                                                                   (nr członkowski)                        

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

- delegat Okręgowy III kadencji
- delegat na Zjazdy Krajowe
- członek Rady ŚlOIIB
- wiceprzewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady ŚlOIIB
- członek Komisji Ekonomicznej Rady ŚlOIIB

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 07 września 2011