Uchwała nr 42/III/KKR/11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 08 czerwca 2011

Uchwała nr 42/III/KKR/11

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 26.05.2011R.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

inż. Krzysztofowi Dudek                                           KUP/BM/0433/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                                                             (nr członkowski)

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

- w I kadencji Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
- delegat na Zjazdy w I i III kadencji
- w III kadencji Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator
- członek zespołu egzaminacyjnego OKK

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2011