Uchwała nr 39/III/KKR/11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 08 czerwca 2011

Uchwała nr 39/III/KKR/11

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 26.05.2011R.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Tadeuszowi Łuka                          WKP/BD/2926/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                                      (nr członkowski)

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

- delegat na  Okręgowe  Zjazdy  WOIIB
- delegat na  Krajowe  Zjazdy  PIIB
- członek  Okręgowej  Rady WOIIB
- członek  Rady  Programowej  Biuletynu  WOIIB
- członek  Zespołu  Prawno-regulaminowego  WOIIB
- członek  Krajowego  Sądu  Dyscyplinarnego  PIIB

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2011