Uchwała nr 17/III/KKR/11 z dnia 24.03.2011R. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 28 marca 2011

Uchwała nr 17/III/KKR/11

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 24.03.2011R.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do X Krajowego Zjazdu Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

dr inż. Andrzejowi Bratkowskiemu                    MAZ/BO/0003/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko)                                                (nr członkowski)


(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady w I kadencji, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w II i III kadencji.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011