Uchwała nr 12/III/KKR/11 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 14 marca 2011

Uchwała nr 12/III/KKR/11

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 24.02.2011R.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do X Krajowego Zjazdu Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Zbigniewowi Cichońskiemu        ŁOD/IS/2504/02

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko)                                                      (nr członkowski)


(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Pan mgr inż. Zbigniew Cichoński należy do Izby od 1 stycznia 2003 r.

Delegat na Okręgowe Zjazdy w I, II i III kadencji.

Zastępca Przewodniczącego OKK w II kadencji.

Przewodniczący OKK w III kadencji.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2011