Uchwała nr 6/III/KKR/10 z dnia 26.08.2010 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
poniedziałek, 20 września 2010

Uchwała nr 6/III/KKR/10
z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB


Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż.                                 Andrzejowi Mikołajczakowi                                 WKP/IS/3291/01
(tytuł zawodowy)                         (imię i nazwisko)                                            (nr członkowski)                        


(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

- delegat na Zjazdy WOIIB w I, II i III kadencji,
- delegat WOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB w II i III kadencji,
- członek Okręgowej Rady WOIIB w III kadencji
- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w III kadencji.

Pan mgr inż. Andrzej Mikołajczak w okresie pełnienia swej funkcji w I, II i III kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przejawiał swoje pełne zaangażowanie.
W czasie pełnienia funkcji wykorzystywał swoją wiedzę, dbając o dynamiczny rozwój Izby.
Jest koleżeński i obiektywny w rozpatrywaniu i podejmowaniu decyzji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 20 września 2010