Uchwała nr 14/II/KKR/10 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 25.02.2010 R. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 03 marca 2010
Uchwała nr 14/II/KKR/10

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 25.02.2010 R.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1


Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:


mgr inż                       Dorocie Przybyle                                 SLK/BD/2239/02
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                (nr członkowski)                        


(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)


Działalność w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym przez dwie kadencje.
Członek Rady Śląskiej OIIB.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.