Uchwała nr 6/II/KKR/10 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 25.02.2010 R. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 03 marca 2010
Uchwała nr 6/II/KKR/10

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 25.02.2010 R.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1


Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

prof. zw. dr hab. inż     Kazimierzowi Szulborskiemu            MAZ/BO/8307/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                               (nr członkowski)                        


(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)


Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I i II kadencji.
8 –letni staż w  Izbie, aktywie działa w Izbie oraz KKK.
Prof. zw. dr hab. inż.  Kazimierz Szulborski z ogromnym zaangażowaniem kieruje pracami Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010