Uchwała nr 37/II/KKR/09 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 11.09.2009 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
piątek, 18 września 2009
Uchwała nr 37/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 11.09.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 2 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do IX Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

dr inż.                              Danielowi Pawlickiemu                            WKP/BO/3805/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                     (nr członkowski)                        
                        

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Zastępca Przewodniczącego OKK w I kadencji. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w II kadencji. Delegat na zjazdy krajowe w I i w II kadencji. Delegat na zjazdy okręgowe w I i II kadencji.

Pan dr inż. Daniel Pawlicki w okresie I i II kadencji służył swoim pełnym zaangażowaniem i doświadczeniem zawodowym. W czasie pełnienia funkcji wykorzystał  swoją umiejętność przekazywania i egzekwowania wiedzy.
 


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..