Uchwała nr 21/II/KKR/09 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
piątek, 03 kwietnia 2009

Uchwała nr 21/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 26.03.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

dr inż.                             Bolesławowi Horyńskiemu                              LUB/IE/0890/01
(tytuł zawodowy)           (imię i nazwisko)                                           (nr członkowski)                        
                        

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Od roku 2001 był zaangażowany w tworzenie struktur LOIIB jako sekretarz Zespołu Organizacyjnego. W I kadencji LOIIB był członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, a w II kadencji najpierw Wiceprzewodniczącym OKK, a od ponad 2 i pół roku sprawuje funkcję Przewodniczącego OKK LOIIB.
Delegat na Krajowy Zjazd PIIB.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.