Uchwała nr 16/II/KKR/09 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 22.01.2009 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
piątek, 20 lutego 2009
Uchwała nr 16/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 22.01.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż.                        Jackowi Kołodziejowi                      KUP/BO/1078/01
(tytuł zawodowy)        (imię i nazwisko)                             (nr członkowski)                        
                        
(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Działalność w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji. Członek Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: piątek, 20 lutego 2009