Uchwała nr 13/II/KKR/09 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 22.01.2009 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
piątek, 20 lutego 2009

 

Uchwała nr 13/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 22.01.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż.                         Szczepanowi Mikurendzie              WKP/BO/3309/01
(tytuł zawodowy)        (imię i nazwisko)                             (nr członkowski)                        
                        
(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

Działa w II kadencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - członek. Aktywnie działa w trakcie posiedzeń plenarnych, jest twórczy w swoich wypowiedziach. Uczestniczy w pracach zespołu weryfikacji pytań egzaminacyjnych. W wielkopolskiej OIIB w obu kadencjach jest wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przewodniczy zespołom egzaminacyjnym ds. budownictwa i mostowej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.