Uchwała nr 71/II/KKR/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 21 maja 2008

Uchwała nr 71/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Wiesławowi Olechnowiczowi                       MAZ/IS/4368/01
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Członek Zespołu Organizacyjnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa. Członek Rady PIIB i MOIIB dwóch kadencji. Przewodniczący Rady MOIIB dwóch kadencji. Delegat na Krajowy Zjazd.
Na wniosek MOIIB odznaczony:
- Złota odznaka "Zasłużony dla Budownictwa" – 2006
- Jubileuszowy Medal MTBS – 2006
- Złota Odznaka „ Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej: - 2007
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
Poprawiony: środa, 04 czerwca 2008