Uchwała nr 57/II/KKR/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 21 maja 2008

Uchwała nr 57/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

mgr inż.   Romie Rybiańskiej                DOŚ/BO/0011/01
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Członek Okręgowego Zespołu Organizacyjnego w latach 2001 i 2002.
Z-ca sekretarza DOIIB I i II kadencji.
Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego I i obecnej II kadencji.
Delegat Okręgowy i Delegat Krajowy I i II kadencji.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w organizacji Zjazdów DOIIB, zarówno sprawozdawczych jak i sprawozdawczo-wyborczych.
 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2008