Uchwała nr 35/II/KKR/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 21 maja 2008

Uchwała nr 35/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie ZłotejOdznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

mgr inż.  Barbarze Twardosz-Michniewskiej                    SLK/IS/4375/01
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Pani Barbara Twardosz-Michniewska była członkiem Komitetu Organizacyjnego tworzącej się Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. W I kadencji działalności była: członkiem Rady, Prezydium Rady, członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego, zastępcą sekretarza ŚIOIIB, delegatem na Zjazd Okręgowy, delegatem na Zjazd Krajowy, członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
W II kadencji działalności Izby była: członkiem Rady, Prezydium Rady, sekretarzem ŚIOIIB, delegatem na Zjazd Okręgowy, delegatem na Zjazd Krajowy, członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
Pani Barbara Twardosz-Michniewska wykazywała się aktywnością w swojej działalności organizacyjnej na rzecz środowiska inżynierów budownictwa. Ponadto  od 1973 r. należy do PZITS, jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS
w Warszawie.
 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2008