Uchwała nr 25/II/KKR/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 21 maja 2008

Uchwała nr 25/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

inż. Ryszardowi Trykosko                             POM/BO/5010/01
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Współorganizator Pomorskiej OIIB (tworzył komitet organizacyjny) i jej dotychczasowy, aktywnie działający przewodniczący.
 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2008