Uchwała Nr 2/05 - w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu<br>z dnia 17 czerwca 2005 r. Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2005

Uchwała Nr 2/05

 

IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 czerwca 2005 r.

 

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)      Czarnecki Stefan,

2)      Barcicka Ewa,

3)      Aptowicz Urszula,

4)      Iberszer Janusz.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .
Poprawiony: poniedziałek, 27 czerwca 2005