Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 21/05 - w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego<br>z dnia 18 czerwca 2005 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 21/05 - w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego<br>z dnia 18 czerwca 2005 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 czerwca 2005

Uchwała Nr 21/05

 

IV Krajowego Zjazdu

 

z dnia 18 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego.

 

W celu dostosowania organizacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia należytego wykonywania zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na terenie województwa lubuskiego, na podstawie art. 10 ust.2, art. 28 ust.1,  art.16 ust.2, art.33 pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowy Zjazd akceptuje wszystkie dotychczasowe działania Krajowej Rady zmierzające do powstania na terenie Województwa Lubuskiego jednej okręgowej izby inżynierów budownictwa i potwierdza kompetencję Krajowej Rady do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

 

§ 2.

 

Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do:

 

1)      ustalenia podziału obszaru Województwa Lubuskiego na obwody wyborcze,

2)      wyznaczenia terminów i miejsc zebrań obwodowych,

3)      ustalenia  liczby delegatów na okręgowy zjazd,

4)      wyznaczenia terminu i miejsca okręgowego zjazdu,

5)      określenia zasad przekazania przez Rady Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim majątku i wszelkich dokumentów okręgowej radzie nowopowstałej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Krajowy Zjazd zobowiązuje Rady Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim do:

 

1)      zarezerwowania w budżecie na rok 2005 środków finansowych na zorganizowanie zebrań obwodowych,

2)      zorganizowania zebrań obwodowych, o których mowa w § 2 pkt 2,

3)      uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2006 środków finansowych na zorganizowanie okręgowego zjazdu, o którym mowa w § 2 pkt 4,

4)      zwołania okręgowego zjazdu , o którym mowa w § 2 pkt 4,

5)      przekazania majątku i wszelkich dokumentów okręgowej radzie nowopowstałej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6)      udzielenia Krajowej Radzie wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

1. Zobowiązuje się Krajową Radę do wykonania niniejszej uchwały oraz do bieżącego nadzoru nad jej wykonaniem przez okręgowe rady lubuskich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

2. W razie stwierdzenia nie terminowego lub niewłaściwego wykonania niniejszej uchwały zobowiązuje się Krajową Radę do wyznaczenia okręgowej radzie izby terminu do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Izby (art. 33 pkt 16 ustawy).

 

§ 5.

 

Krajowa Rada złoży Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały na Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w roku 2006.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa