Uchwała Nr 20/04 - w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. Drukuj
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 20/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Na podstawie § 8 pkt 9 regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się rezygnację Pana Kazimierza Szulborskiego z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w związku z wyborem na stanowisko przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: wtorek, 06 lipca 2004