Uchwała Nr 8/04 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. Drukuj
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 8/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)      Stefan Wójcik;

2)      Piotr Wyrwas;

3)      Janusz Kowalski;

4)      Mieczysław Domińczak;

5)      Karol Jurkowski;

6)      Ryszard Skiba;

7)      Jan Mizera;

8)      Jacek Kołodziej;

9)      Andrzej Tabor;

10)  Stanisław Karczmarczyk;

11)  Jarosław Kroplewski;

12)  Andrzej Kuligowski.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.
Poprawiony: wtorek, 06 lipca 2004