Uchwała Nr 7/04 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. Drukuj
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 7/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)      Zenon Naskręt;

2)      Jaromir Grabowski;

3)      Andrzej Pełech;

4)      Adam Tarnowski;

5)      Benedykt Rogala;

6)      Stanisław Kania;

7)      Marek Kisieliński.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.
Poprawiony: wtorek, 06 lipca 2004