Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 32/04 - w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 32/04 - w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z dnia 19 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 32/04

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na III Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wnioski stanowią załączniki do uchwały.

2. Wnioski, przedstawione w załączniku Nr 1, zostają przekazane Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu ich rozpatrzenia.

3. Wnioski zrealizowane lub realizowane na bieżąco przez organy izby stanowią załącznik Nr 2.

4. Wnioski nie rekomendowane do dalszego rozpatrywania stanowią załącznik nr 3.

5. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poinformuje delegatów, okręgowe rady oraz wnioskodawców o podjętych rozstrzygnięciach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik:

 

 

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 32/04 III Krajowego Zjazdu

WNIOSKI

III KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PIIB

Oznaczone K – Krajowa Rada

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 32/04 III Krajowego Zjazdu

WNIOSKI

III KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PIIB ( propozycje zmian do prawa budowlanego)

Oznaczone literą P

L.p. Treść wniosku Wnioskodawca Proponowany sposób realizacji
1 Zobowiązać Krajowy Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa- do podjęcia prac nad wprowadzeniem do ustawy „Prawo Budowlane” zapisu o konieczności wykonania projektu wykonawczego

Paweł Piotrowiak

Nr mandatu 9

Wniosek 2

Krajowa Rada
2 Wystąpić do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa o wystąpienie do ustawodawcy o zmianę w ustawie z 15.12.2000R. wprowadzając wybór Przewodniczącego Izby Okręgowej i podporządkowanie mu wszystkich organów Izby.

Witold Przybylski

Nr mandatu 14

Wniosek 3

Krajowa Rada
3 Spowodowanie dokonania zapisu w Ustawie Prawo Budowlane w art.14 ust.1, dotyczącego wydzielania ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej oddzielnej specjalności do udzielania uprawnień b budowlanych w specjalności „wodno-melioracyjnej"

Andrzej Pichla

Nr mandatu 92

Wniosek 1

Krajowa Rada
4 Wprowadzić możliwość rozszerzenia zakresu uprawnień budowlanych na podstawie analizy weryfikacji zdobytej dodatkowo praktyki zawodowej (bez przeprowadzania egzaminu

Janusz Iberszer

Nr mandatu 87

Wniosek 11

Krajowa Rada
5 Podnieść rangę rzeczoznawcy budowlanego w przepisach ustawy prawo budowlane. Przywrócić udział Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w procesie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zygmunt Garwoliński

Nr mandatu 170

Wniosek 26

Krajowa Rada
6 Podjąć kroki w zakresie objęcia nadzorem działań Urzędu Dozoru Technicznego przed zdublowaniem funkcji nadzoru budowlanego

Andrzej Barczyński

Nr mandatu 139

Wniosek 34

Krajowa Rada
7

Zmiany w artykule 57 ust 1 pkt.4 Ustawy „Prawo Budowlane”

Dotyczące deklaracji zgodności wykonanej instalacji gazowej, elektrycznej, potwierdzonej przez niezależną instytucję kontrolną.

Zenon Panicz

Nr mandatu 55

Wniosek 58

Krajowa Rada

 

Załącznik nr 1 c do Uchwały nr 32/04 III Krajowego Zjazdu

WNIOSKI

III KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PIIB

Do realizacji przez Krajową Radę.

złącznik nr 2 do Uchwały nr 32/04

WNIOSKI

III Krajowego Zjazdu

REALIZOWANE LUB W BIEŻĄCEJ REALIZACJI

Oznaczone literą Z

L.p. Treść wniosku Wnioskodawca Proponowany sposób realizacji
1

Obniżenie składki członkowskiej

Grażyna Staroń

Mandat nr 16 wniosek nr 5

Przegłosowane
2

Wykreślić zmiany dot.zmian w ::

Statucie- §.11 ust. 1 i ust. 4

Regulaminie KR § 3 pkt. 2, § 10 ust. 2

Regulamin Okręgowej Rady §2 pkt.1 §10 ust. 3

Jerzy Stroński

Mandat nr 141 wniosek nr 18

Będzie poddane pod głosowanie

3

Odrzucić proponowane przez KR i IIB zmiany do Statutu ograniczające samodzielność  Okręgowych i Krajowych organów PIIB

Aleksander Nowak

Mandat  nr 154 wniosek nr 8

Będzie poddane pod głosowanie

4

Dotyczy  budżetu na 2005 rok i zmian w Statucie Izby (§ 8 pkt. 1) (Rok Obrachunkowy i wpłaty; nazewnictwo władza organy)

Marian Jantura

Mandat nr 61 wniosek nr 23

Przegłosowane

5

Dotyczy działalności marketingowej IIB na rzecz członków Izby

Andrzej Dąbrowski

Mandat nr 205 wniosek nr 28

Prowadzone

6

Dokonać zmiany wysokości składek i podziału opłaty na dwie części

Jacek Kołodziej

Mandat nr 12 wniosek nr 6

Przegłosowany

7

Zmienić zapis  w Regulaminach dot. Uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Okręgowej Rady i jej Prezydium Przewodniczącego KKK, ORZ, OSD

Jakub Błażukiewicz

Mandat nr 86 wniosek nr 14

Jest taki zapis

8

Udoskonalić bazę pytań

Jan Lemański

Mandat nr 129 wniosek nr 29

Realizowane

9

Zmienić sposób oceny kandydatów na uprawnienia budowl. na egzaminie ustnym

Jan Lemański

Mandat nr 129 wniosek nr 30

Analizowane i realizowane przez  KKK

10

Podzielić specjalność instalacyjną sanitarną na specjalności: wodociągi i kanalizacja,    ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja gazownictwo,   gazownictwo

Jan Lemański

Mandat nr 129 wniosek nr 31

Realizowane

11

Dokonać analizy prac w celu wprowadzenia specjalności geotechnika

Jan Lemański

Mandat nr 129 wniosek nr 32

Realizowane
12

Rozważyć wprowadzenie nowej specjalności- rusztowania budowlane

Jan Lemański

Mandat nr 129 wniosek nr 33

Realizowane
13

Ująć w Budżecie Izby na 2005 rok dofinansowanie czasopism branżowych

Jadwiga Gałach Mandat nr 136

Zbigniew Binerowski   Mandat nr 107

Szczepan Mikurenda   Mandat nr 138

Nr wniosku 66

Realizowane przez  izby okręgowe

14

Zobowiązać Radę PIIB do przeanalizowania dotychczasowej współpracy z KKK i przedstawienia wniosków członkom Izby

Marian Skawiński

Mandat nr 65  Wniosek nr 75

Wykonane, do przedstawienia członkom Izby

15

Jak wyżej w punkcie 10

Krystyna Korniak- Figa

Mandat nr 77  wniosek nr 76

 

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 32/04 III Krajowego Zjazdu.

Wnioski wykraczające poza zakres działania Izby-nie rekomendowane do dalszych prac:

 

Lp Treść wniosku Wnioskodawca Nr mandatu Nr wniosku Proponowany sposób realizacji
1 Wprowadzenie zapisów umożliwiających wspieranie promocji projektowej swoich członków (opłacanie konkursów np.. Budowa Roku) Jerzy Kotowski 175 68 Powoduje nierówne traktowanie projektantów
2 Podjęcie uchwały o zobowiązaniu KR do podjęcia intensywnych działań w kierunku ustawowej regulacji zakresu uprawnień nadawanych na podstawie Prawa Budowlanego z 1974 r. Andrzej Stasiorowski 112 67 Interpretacja wykonywane przez KKK nie posiadają mocy prawnej
3 Powołać Komisję ds.. Uprawnień Budowlanych przy KR PIIB której zadaniem byłaby ocena zakresu posiadanych uprawnień z przed 1994 r. Józef Harasim 109 65 jw.
4 Rozszerzyć zapisy do statutu o zadaniach izby o  działalność edukacyjną, szkoleniową itp.. Wiesław Nurek 91 62 zakres kompetencji izby określony został w ustawie
5 Trybu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane - przeprowadzać jednakowy test dla wszystkich specjalności Zygmunt Garwoliński 170 27 niezasadny
6 wystąpić o zlikwidowanie ograniczenia w odliczeniach podatku VAT od samochodów ciężarowych i paliwa do nich Bogdan Wrzeszcz 106 22 nie dotyczy zakresu działania izby
7 Zadbać o przekazywania środków na zadania administracji publicznej realizowane przez izbę Andrzej Myśliwiec 8 4 izba pobiera opłaty za przeprowadzone egzaminy

.
Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa