Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały KKK > 2006 > Uchwała KKK nr 5/06 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Komunikaty KKK
Terminarz posiedzeń KKK
Regulaminy KKK
Uchwały KKK
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomosci na uprawnienia budowlane
Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane
Przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych
Uchwała KKK nr 5/06 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2007

Załączniki

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uchwała nr 5/06
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2006 r.

 

w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.

 

Na podstawie § 9 uchwały z dnia 22 stycznia 2003 r. Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W regulaminie przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 18/03 z dnia   18 listopada 2003 r., zmienionej przez  uchwałę nr 20/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz uchwałę Nr 3/05 z dnia 3 marca 2005 r. oraz uchwałę nr 7/05 z dnia 6 września 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)”,

 

 

2)      użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868)”,

 

 

 

3)      § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

,,1. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.”;

 

 

4)      w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

,,1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia właściwego ministra”.

 

5) Załączniki do regulaminu egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych, wraz z załącznikami stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 19 września 2014
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa