Uchwała Nr 24/10 w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 24/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.


Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji na lata 2010-2014:

1)    Barcicka Ewa,
2)    Kallik Urszula,
3)    Kokociński Grzegorz,
4)    Komorowski Janusz,
5)    Owedyk Kazimierz,
6)    Piotrowiak Paweł,
7)    Szczygielski Leonard,
8)    Ślusarczyk Kazimierz.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010