Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
Ubezpieczenie dodatkowe w ramach OC inżyniera budownictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 lipca 2003

Ubezpieczenie dodatkowe

Umowa generalna zawarta pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a TUiR WARTA S.A. umożliwia inżynierom zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na warunkach przewidzianych rozporządzeniem na sumę gwarancyjną przewyższającą 210.000 zł.

Propozycja ta skierowana jest do tych inżynierów, którzy chcą posiadać - z uwagi np. na szeroki zakres działalności albo wymogi pracodawcy lub kontrahenta - szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej niż obowiązkowe minimum przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Warunki ubezpieczenia dodatkowego nie mogą być gorsze niż warunki ubezpieczenia obowiązkowego.

Zawarcie tego ubezpieczenia następuje poprzez zawarcie z zakładem ubezpieczeń umowy dodatkowej potwierdzonej osobną polisą.

W ramach ubezpieczenia dodatkowego przewidziano następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę ubezpieczenia podstawowego - na każde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z następującą dodatkową składką roczną :
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 300.000 zł. - składka dodatkowa 250 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 500.000 zł - składka dodatkowa 375 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 800.000 zł - składka dodatkowa 450 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.300.000 zł - składka dodatkowa 600 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.800.000 zł - składka dodatkowa 750 zł

Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo na konto wskazane przez zakład ubezpieczeń, chyba że zostaną ustalone inne warunki płatności. W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub przedsiębiorcę.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego prosimy o wypełnienie i przesłanie wniosku do Hanza Brokers Sp. z o.o., na podstawie którego dostarczymy Państwu polisę ubezpieczeniową na wskazany adres wraz z informacją o sposobie płatności składki.

.
Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa