Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2020 > BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2020 ROK

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2020 ROK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2020
 

 

 

 

BUDŻET  POLSKIEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2020 ROK

     

 

Wpływy :

   

 

1.1.   Składki członkowskie:     116 700 członków x   72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 402 400,00 zł

 

1.2.   Odsetki od  depozytów

 

190 000,00 zł

 

1.3.   Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

40 000,00 zł

 

1.4.   Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

522 000,00 zł

 

Razem 

 

9 154 400,00 zł

 

     

 

Wydatki :

   

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, katering

 

260 000,00 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń              

 

260 400,00 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne                      

 

215 000,00 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                        

140 000,00 zł

 

2.5.   Płace                                  

 

2 385 000,00 zł

 

2.6.   Nagrody roczne personelu

 

190 000,00 zł

 

2.7.   ZFŚS

 

34 000,00 zł

 

2.8.   Ryczałty

 

650 000,00 zł

 

2.9.   Ekwiwalenty

 

340 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

60 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu                                        

 

500 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR        

510 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

460 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

300 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji                                         

 

300 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                           

 

520 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

150 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

107 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

38 000,00 zł

 

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

130 000,00 zł

 

2.21 Serwis Budowlany

 

200 000,00 zł

 

2.22 Spłata pożyczek z OIIB

 

1 405 000,00 zł

 

Razem

 

9 154 400,00 zł

 

 

         
WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2020 ROKU  
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, poczęstunek
podatek od nieruchomości 12 m-cy x 1 500 zł/m-c 18000
media i obsługa posesji 12 m-cy x   8 000 zł/m-c 96000
sprzątanie biura   12 m-cy x  6 000 zł/m-c 72000
katering i art.spożywcze 12 m-cy x   6 000 zł/m-c 72000
Razem       258000
Przyjęto       260000
         
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń
serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 12 m-cy x 2 000 zł/m-c 24000
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO  12 m-cy x 9 000 zł/m-c  108000
Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką  5 zestawów x 4 000 zł/zestaw 20000
zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO 10000
dzierżawa serwerów 2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy 48000
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) 6000
zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia 20000
drobne naprawy, adaptacje pomieszczeń (przyjęto szacunkowo) 25000
Razem       261000
Przyjęto       260400
         
2.3.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne., bankowe i inne : 215000
         
Przyjęto       215000
         
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, 
drukowanie materiałów -przyjęto wg wyk. 2018 140000
Przyjęto       140000
2.5 Płace personelu:    
wynagrodzenia brutto , ZUS pracodawcy 12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2 = 2.261.462 zł 2385000
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe 12 m-cy x 363 zł * 28 osób x  = 122.000 zł
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji ( w tym ZUS) 157.046 zł x1,20 190000
2.7. ZFŚS     28osób x 1.180 zł/os  34000
         
2.8.Ryczałty       
Prezes Krajowej Rady                            = 2,0  średniej   
2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ 9 os. x 0,5 x 2,0 =  9,0 średnch
                                 
Razem     12m-cy x 4.900 zł x 11,0 średniej 646800
Przyjęto       650000
2.9.Ekwiwalenty:      
Krajowy Zjazd -   191 os. x 175 zł/os. 33425
Rada Krajowa -   7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. 45325
Prezydium RK -   8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. 5600
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.- 7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.   18375
Prezydium KKK -   7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 6125
Krajowy Sąd Dyscyplinarny  - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11200
Przygotowanie rozpraw KSD     - 40 spraw x 20 godz./sprawę        x 35 zł 28000
Rozprawy KSD -   12  wokand x 5 sędziów x 175 zł/os.  10500
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – posiedzenia 4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 3500
KROZ – postępowania wyjaśniające - 60 postępowań x 10 godz.  21000
      x 35 zł/godz.
Krajowa Komisja Rewizyjna - 8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 11200
Kontrole  KKR     -   500 godz. x 35 zł/godz. 17500
Nadzory KKR  -   32 nadzory x  175 zł/os. 5600
Komisja Prawno-Regulaminowa - 3 posiedz. x 16 os.  x 175 zł/os. 8400
Komisja Wnioskowa - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11200
Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - 6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 16800
Komisja Współpracy z Zagranicą - 6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. 3150
Pozostałe Komisje i zespoły 10 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 70000
Razem       326900
Przyjęto        340000
         
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy : 12 m-cy x 5.000 zł/m-c 60000
Przyjęto       60000
         
         
2.11.Delegacje i koszty transportu: 12 m-cy x 42.000 zł/m-c 504000
Przyjęto       500000
         
         
  2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR  
                                                                                          2,00 zł/egz. x 11 numerów x 102 900 egz. x 1,23   +
      1,00 zł/egz. x 11 numerów x 16 000 egz. x 1,23   = 3000954
Uczestnictwo  izb okręgowych w kosztach wydania 1,60 zł/egz. x 11 num. x 115200 egz. x 1,23 + -2493850
Razem       507104,4
        510000
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji 1,80 zł/adres x 102700 adresów x 11 numerów 2033460
         
zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów 11 numerów x 40.000 zł -440000
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki 1,00 zł/adres x 102 700 adresów x 11 numerów -1129700
Razem       463760
Przyjęto       460000
         
         
2.14.Koszty zjazdu krajowego:   300000
Przyjęto         300000
         
2.15.Koszty szkoleń i konferencji:  
  Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) 300000
Przyjęto         300000
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz  
        520000
         
Przyjęto         520000
         
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo) 150000
Przyjęto         150000
         
2.18.Koszty współpracy z zagranicą  107000
(przyjęto szacunkowo)    
Przyjęto       107000
         
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB   
( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo 38000
Przyjęto       38000
         
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm  130000
Przyjęto       130000
         
2.21 Serwis Budowlany   200000
Przyjęto       200000
         
2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami 1405000
Przyjęto       1405000

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa