Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2008 > BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2008 ROK

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2008 ROK PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2007

BUDŻET KRAJOWYCH ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2008 ROK

1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 100.000 x 60,00

6 000 000,00 zł

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

400 000,00 zł

1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

100 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia Allianz

 

 

360 000,00 zł

Razem6 860 000,00 zł

2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i  utrzymanie biura, wynajęcie sal

460 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń

200 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

300 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

280 000,00 zł

2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty

2 230 000,00 zł

2.6. Delegacje i  koszty transportu

420 000,00 zł

2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

720 000,00 zł

2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

850 000,00 zł

2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego

220 000,00 zł

2.10. Koszty szkoleń i konferencji

380 000,00 zł

2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

420 000,00 zł

2.12. Koszty promocji, materiały prasowe

120 000,00 zł

2.13. Koszty współpracy z zagranicą

120 000,00 zł

2.14. Nagrody fundowane przez PIIB

60 000,00 zł

2.15. Rezerwa

 

 

80 000,00 zł

Razem

6 860 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2008 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

Czynsze

12 x 27.000

=

324 000,00 zł

wynajem sal, poczęstunek

12 x 6.000

=

72 000,00 zł

utrzymanie biura

12 x 5.000

=

60 000,00 zł

Razem

456 000,00 zł

Przyjęto

 

 

460 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń

zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych

10.000 + 5 x 2.000 + 8.000

=

28 000,00 zł

remonty, modernizacje

12 x 3.000

=

36 000,00 zł

serwis posiadanych urządzeń

12 x 7.000

=

84 000,00 zł

materiały eksploatacyjne

12 x 2.000

=

24 000,00 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

 

 

30 000,00 zł

Razem

202 000,00 zł

Przyjęto

 

 

200 000,00 zł

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

 

300 000,00 zł

Przyjęto

 

 

300 000,00 zł

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów:

 

 

 

280 000,00 zł

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Płace personelu:

1 x 5500 + 2 x 5000 + 5 x 4500 + 2 x 3500 +
5 x 3000 + 8 x 2500 + 6 x 2000

92.000 x 12 x 1,2079

=

1 333 522,00 zł

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

= 1,70 średniej

V-ce Prezesi,

4 x 0,6 średniej = 2,40 średniej

sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ

12 x 0,5 x 1,7 =10,20 średniej

14,30 x 2.700 x 12

=

463 320,00 zł

Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=

24 480,00 zł

Prezydium R.K.-

13 x 4 x 120

=

6 240,00 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł

Prezydium KKK -

12 x 4 x 120

=

5 760,00 zł

Kraj. Sąd Dysc. -

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł

Przygotowanie rozpraw KSD -

56 x 120

=

6 720,00 zł

Rozprawy KSD -

60 x 5 x 120

=

36 000,00 zł

Postęp. wyjaśn. ROZ -

180 x 5 x 20

=

18 000,00 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=

6 480,00 zł

Kontrole KKR -

4 x 120 x 20

=

9 600,00 zł

Nadzory KKR -

120 x 120

=

14 400,00 zł

Kom. Prawno-Regulam.-

12 x 18 x 120

=

25 920,00 zł

Kom.Uchwał i Wniosków -

12 x 16 x 120

=

23 040,00 zł

Razem

192 000,00 zł

Umowy-zlecenia-ekspertyzy :

12 x 20.000

=

240 000,00 zł

Razem : 1.333.522 + 463.320 + 192.000 + 240.000

 

=

2 228 842,00 zł

Przyjęto

 

 

2 230 000,00 zł

2.6.Delegacje i koszty transportu:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł

Przyjęto

 

 

420 000,00 zł

2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

0,50 x 11 x 1,22 x 107.000

=

717 970,00 zł

Przyjęto

 

 

720 000,00 zł

2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2.0 x 107.000 x 11

=

2 354 000,00 zł

zwrot za wysyłkę czasopisma i wrzutek

11 x 30.000

=

- 330 000,00 zł

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1.0 x 107.000 x 11

=

- 1 177 000,00 zł

Razem

847 000,00 zł

Przyjęto

 

 

850 000,00 zł

2.9.Koszty Zjazdu Sprawozdawczego:

220 000,00 zł

Przyjęto

 

 

220 000,00 zł

2.10.Koszty szkoleń i konferencji:

380 000,00 zł

Przyjęto

 

 

380 000,00 zł

2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł

Przyjęto

 

 

420 000,00 zł

2.12.Koszty promocji, materiały prasowe:

12 x 10.000

=

120 000,00 zł

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

2.13. Koszty współpracy z zagranicą

12 x 10.000

=

120 000,00 zł

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

2.14.Nagrody fundowane przez PIIB

( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

60 000,00 zł

Przyjęto

 

 

60 000,00 zł

2.15.Rezerwa:

80 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

80 000,00 zł

Poprawiony: sobota, 06 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa